TOPlist

 

Pravidla NH

Hra s míčem

a) Hráč smí držet míč (i ležící na zemi) nebo se s ním pohybovat nejdéle 2 sekundy. Míč může však vyhazovat nad hlavu nebo odrážet od země, ale nejvýše dvakrát za sebou. Míč může vyhodit jednou nad hlavu a jednou odrazit od země, jednou do země a jednou nad hlavu, dvakrát od země nebo dvakrát nad hlavou, tzn. že jeho spodní část musí být nad nejvyšší částí hlavy, ať je hráč vzpřímen nebo skloněn. Nadhodí-li hráč míč, nebo odrazí-li míč potřetí a opět jej chytí, nebo nenadhodí-li míč dostatečně vysoko nad hlavu, je tato situace porušením pravidel. Nezpracovaná přihrávka se za nízký nadhoz nepovažuje.

b) Dotkne-li se nebo drží míč dva nebo více hráčů téhož družstva současně, není tato situace porušením pravidel. Drží-li míč hráči obou družstev současně, rozhodčí hru přeruší a nařídí hod rozhodčího. Neúmyslné střetnutí rukou soupeřů v boji o míč je dovoleno a hra se nepřerušuje.

c) Není dovoleno jakýmkoliv způsobem vyrážet míč soupeří z ruky (rukou). Toto porušení pravidel se trestá trestným, popř. pokutovým hodem.

d) Není dovoleno kopání do míče nebo zarážení míče nohou, tj. částí nohy od kolena dolů, koleno v to počítaje.

e) Je zakázáno házet úmyslně míč soupeři na nohy.

f) Dotkne-li se hráč míče kteroukoliv částí těla kromě nohy od kolene dolů včetně, není tato situace porušením pravidel.

g) Dojde-li po střelbě na branku k odrazu míče od tyče do nohy brankáře od kolene dolů včetně, není tato situace porušením pravidel s výjimkou úmyslného hraní.

h) Odrazí-li se míč od branky nebo od rozhodčího zpět do hřiště, zůstává ve hře. Přejde-li míč celým svým objemem pomezní nebo brankovou čáru po zemi nebo ve vzduchu, je ze hry.

i) Hráč smí při hře i provádění hodu přendat míč z jedné ruky do druhé ruky, pokud je míč neustále v dotyku s jednou rukou. Dojde-li k přehození z jedné ruky do druhé a nebylo-li splněno pravidlo, že míč musí být celým svým objemem nad nejvyšší částí hlavy, jde o porušení pravidla - nízký nadhoz.

 

pro Vás připravuje:

- miniseriál o národní házené
- živé vstupy ze zápasů
- ohlasy po utkáních

Jan Markup
redaktor zpravodajství

Copyright 2019 [TJ Přeštice]