TOPlist

 

Pravidla NH

Povinnosti a práva hráčů

a) Na začátku jsou povinni nastoupit všichni hráči přítomní a uvedení v zápise o utkání. Po skončení poločasu a po skončení utkání nastupují jen ti hráči, kteří byli v tu dobu na hřišti.

b) Hráči jsou povinni se na hřišti před utkáním, v jeho průběhu a po utkání chovat ukázněně, plně respektovat všechna nařízení rozhodčího, stejně tak trenéra, vedoucího a kapitána družstva.

c) Každý hráč musí být před utkáním zapsán v zápise o utkání, jinak nesmí ke hře nastoupit. Svoji totožnost musí být připraven prokázat.

d) Hráči obou družstev jsou povinni ihned po nařízení hodu zaujmout postavení předepsané pravidly, anebo takové, které řádnému provedení hodu nebrání.

e) Vystupování a chování každého hráče musí být v souladu s pravidly, řády a sportovní etikou. Jednání proti těmto pravidlům (pokřikování, vyžadování nesportovní výhody, poukazování na domnělou chybu soupeře, simulování, zesměšňování soupeře apod.), je nesportovní chování, které bude rozhodčím trestáno podle pravidel.

f) V utkání mohou za družstvo nastoupit max. 3 hráči startující na základě povoleného hostování do vyšší soutěže.

g) V poločase utkání mohou být do zápisu připsáni hráči do počtu povoleného pravidly a ti mohou také v utkání nastoupit. Může být provedena záměna brankáře za hráče v poli a naopak.

h) Druhý brankář, který byl v zápise o utkání nenastoupil, může být ze zápisu po skončení utkání vyškrtnut.

 

pro Vás připravuje:

- miniseriál o národní házené
- živé vstupy ze zápasů
- ohlasy po utkáních

Jan Markup
redaktor zpravodajství

Copyright 2019 [TJ Přeštice]