TOPlist

 

Pravidla NH

Povinnosti a práva kapitána družstva

a) Kapitán družstva je povinen:

  1. vést družstvo k ukázněnému a sportovnímu vystupování na hřišti před utkáním, v jeho průběhu i po utkání,
  2. být příkladem celému kolektivu,
  3. bezprostředně po utkání podepsat řádně vyplněný zápis o utkání. Tím bere na vědomí výsledek utkání, střelce branek, údaje uvedené v rubrice trestaných, hodnocen chování a zapsání případného zranění, a stvrzuje převzetí registračních průkazů SNH, příp. průkazů.

b) Kapitán družstva je oprávněn:

  1. jednat slušným způsobem s rozhodčím o náležitostech družstva, a to i během utkání při přerušení hry (při utkání žákovských družstev má toto právo vedoucí družstva),
  2. vyžadovat k nahlédnutí zápis o utkání a průkazy SNH soupeře,
  3. před utkáním nebo v průběhu přestávky, nejpozději do zahájení druhého poločasu vyžadovat u rozhodčího konfrontaci hráčů soupeře,
  4. požadovat na rozhodčím škrtnutí druhého brankáře,
  5. požadovat předepsanou gestikulací na rozhodčím v přerušené hře čerpání oddechového času
  6. požadovat na rozhodčím při přerušeném hře kontrolu používání přípravků na mazání (lepení) prstů. Pokud nebude, prokázáno provinění příslušného hráče soupeře, udělí rozhodčí kapitánovi, který na porušení daného pravidla poukázal žlutou kartu.

Nemůže-li kapitán pokračovat v utkání (vážné zranění, OT apod.) přebírá jeho práva a povinnosti jiný určený hráč. Hráče určí vedoucí příslušného družstva a oznámí tuto skutečnost rozhodčímu. Ten o tomto provede záznam v zápisu o utkání.

 

pro Vás připravuje:

- miniseriál o národní házené
- živé vstupy ze zápasů
- ohlasy po utkáních

Jan Markup
redaktor zpravodajství

Copyright 2019 [TJ Přeštice]