TOPlist

 

Pravidla NH

Provádění hodů

a) Každý hod musí být proveden do 2 sekund po písknutí rozhodčího. Rozhodčí je oprávněn dát pokyn k provedení hodu tehdy, je-li družstvo, provádějící hod připraveno k provedení hodu dle platných pravidel a soupeř svým postavením nebrání řádnému provedení hodu. Rozhodčí je povinen umožnit rychlé střídání brankařů před provedením pokutového i trestného hodu.

b) Hod je proveden tehdy, když míč opustí ruku (ruce) hráče, který hod provádí.

c) Místo k provádění jednotlivých hodů je dáno ustanovením pravidel nebo označeného rozhodčím. Určená místa se řídí postavením hráče postiženého, nikoliv hráče, který se provinil. Při nařízení trestného hodu za vstup a hru záložníka do brankoviště označí rozhodčí místo přesně před čarou brankoviště, kde záložník do brankoviště vstoupil.

d) S výjimkou hodu od branky a pokutového se všechny hody provádějí z místa. Při provádění hodu musí hráč stát na jedné nebo na obou nohou. Od písknutí rozhodčího k hodu do doby jeho provedení se nesmí hráč s míčem rozběhnout, pokročit, vykročit, ukročit kterýmkoliv směrem. Mimovolný, nechtěný posun nohy po hrací ploše při provádění hodu, zvláště s pádem, není porušení pravidel.

e) Před provedením hodu musí mít hráč míč v ruce (rukou), čímž dává rozhodčímu najevo, že je k provedení hodu připraven. Teprve potom může dát rozhodčí pokyn k provedení hodu. Všechny hody se mohou provádět jednou, nebo oběma rukama libovolným směrem, s výjimkou omezení u hodu ze středu hřiště.

f) Před provedením hodu musejí být spoluhráči i hráči soupeře vzdáleni od hráče, který hod provádí, nejméně 4 m, nebo v postavení předepsaném pravidly k provádění nařízeného hodu, a to do doby provedení hodu. Pouze při provádění hodu útočníkem v těsné blízkosti branky nemusí brankář soupeře tuto vzdálenost dodržet, stojí-li v brance na brankové čáře a nebrání provedení hodu.

g) Žádný z hodů prováděný ve střední nebo útočné třetině, ani přihrávky nebo přenesení míče ze střední nebo útočné třetiny nesmí směřovat do vlastní obranné třetiny. Získá-li takto míč spoluhráč, pak je toto porušením pravidel a družstvo se trestá volným hodem. Hod provádí útočník soupeře z místa, kde míč přešel vlastní třetinovou čáru. Za hru do vlastní třetiny se považuje i dopad míče do obranné třetiny při špatném zpracování míče.

h) Hráč provádějící hod nesmí sám začít sólovou hru. Po provedení hodu smí hrát znovu míčem teprve tehdy, když se míče dotkne jiný hráč. Toto omezení platí i tehdy, odrazí-li se míč po provedení hodu od branky nebo od rozhodčího.

i) Při trestném hodu prováděném těsně před brankovištěm se může hráč naklonit celým tělem nad brankoviště, nohy však musí mít mimo brankoviště.

j) Provádí-li se některý z hodů těsně u brankové nebo pomezní čáry a ruka s míčem se při nápřahu na zlomek sekundy octne za touto čarou, neposuzuje se tato situace jako porušeni pravidel, je-li hod jinak správně proveden.

 

pro Vás připravuje:

- miniseriál o národní házené
- živé vstupy ze zápasů
- ohlasy po utkáních

Jan Markup
redaktor zpravodajství

Copyright 2019 [TJ Přeštice]