TOPlist

 

Pravidla NH

Rozsah pohybu hráčů

a) Brankář a obránce se mohou pohybovat a hrát ve vlastní obranné třetině včetně brankoviště a ve střední třetině.

b) Záložníci se mohou pohybovat a hrát ve vlastní obranné třetině mimo brankoviště a ve střední třetině. Volnost pohybu záložníků je omezena tímto ustanovením: jakmile přejde míč ze střední do útočné třetiny (obranné třetiny soupeře), musí záložníci útočícího družstva co nejrychleji opustit vlastní obrannou polovinu a přesunout se do útočné poloviny. To za předpokladu, že se na jejich obranné polovině nezdržuje žádný soupeřův hráč. Do vlastní obranné poloviny se mohou vrátit teprve tehdy, když se míč vrátí do střední třetiny nebo do jejich obranné poloviny přejde soupeřův hráč. Nedodrží-li jeden nebo oba záložníci toto ustanoveni, dostávají se do postavení mimo hru a proti jejich družstvu se nařizuje trestný hod. Trestný hod nařizuje rozhodčí v okamžiku, kdy míč přechází do střední třetiny, třeba i vinou spoluhráčů záložníků. Trestný hod se provádí ze středu hřiště a záložník, který se provinil nebo rozhodčím označený záložník (v případě provinění obou) musí zůstat v soupeřově obranné polovině do písknutí rozhodčího. Hráči útočícího družstva mohou bránit návratu záložníka (bez držení se za ruce) při neporušení pravidla “Hra tělem“. Za nedodržení pravidla o postavení mimo hru záložníků se nepovažuje tzv. vybíhané postavení záložníka mimo hru při postavení útočícího hráče těsně za půlící čárou, nebo je-li evidentně viditelná snaha bránícího záložníka s útočníkem opustit vlastní polovinu hřiště.

c) Útočníci se mohou pohybovat a hrát ve střední třetině a útočné třetině (obranné třetině soupeře) včetně brankoviště, nesmí ale z brankoviště střílet na branku.

d) Hráči v poli si mohou navzájem měnit místa s dodržením pravidla o střídání hráčů.

e) Hraje-li družstvo pouze s jedním brankářem a ten musí pro (prokazatelné) zranění nebo vyloučení opustit hru, musí ihned na jeho místo nastoupit jiný spoluhráč. Rozhodčí je povinen umožnit tomuto hráči vystrojení. Vrátí-li se do hry původní brankář, může v ní pokračovat opět pouze jako brankář. Spoluhráč, který jej přechodně v brance zastoupil, zůstává i nadále ve funkci brankáře. Záměna je možná pouze v poločase.

f) Výměnu brankáře za hráče do pole lze provést pouze v poločase. Tuto změnu musí kapitán dát na vědomí rozhodčímu a rozhodčí je zodpovědný za okamžité zapsání změny v zápise.

g) Za zakázané území pro jednotlivé hráče se považuje nejen samo území, ale i čáry, které toto území ohraničují. Překračováni čar zakázaného území se trestá tehdy, získá-li výhodu družstvo, které se provinilo.

h) Získání míče v zakázaném území není porušením pravidel, pokud se hráč jakoukoliv částí těla nedotkne zakázaného území.

 

pro Vás připravuje:

- miniseriál o národní házené
- živé vstupy ze zápasů
- ohlasy po utkáních

Jan Markup
redaktor zpravodajství

Copyright 2019 [TJ Přeštice]