TOPlist

 

Pravidla NH

Střídání hráčů

a) Střídat je možno jen na vlastní polovině střední třetiny, kde se nachází vlastní střídačka. V poločase si družstva střídačky vymění. Na střídačce může být kromě hráčů uvedených v zápise o utkání jen vedoucí družstva, trenér a asistent trenéra s platnými registračními průkazy SNH a lékař (zdravotník). Pokud vedoucí družstva, trenér nebo asistent trenéra jsou členy jiného oddílu, musí mít k této činnosti písemný souhlas mateřského oddílu.

b) Střídající hráči mohou vystřídat kteréhokoliv hráče (kromě vyloučených) kdykoliv v průběhu hry, i brankář brankáře. Při střídání musí hráč, který má být vystřídán, opustit hrací plochu dříve, než na ni vstoupí střídající hráč, i když je hra přerušena. Hráč nesmí přejít z obrany do útoku a naopak, aniž by při střídání nahradil jiného hráče, který hřiště opustil.

c) Za porušení výše uvedených pravidel je družstvo, které se provinilo, potrestáno vyloučením jednoho hráče na 5 minut.

d) Rozhodčí potrestá hráče, který se provinil, tzn. hráče, který vstoupil na hrací plochu dříve než střídaný hráč hrací plochu opustil. Soupeř pokračuje ve hře volným hodem z místa, kde byl míč v držení v době přerušení hry.

e) Zjistí-li rozhodčí při nepřerušené hře porušení pravidla o střídání hráčů družstvem, které se brání, ponechá výhodu, nechá akci dokončit a po přerušení hry vyloučí hráče podle předchozích.

 

pro Vás připravuje:

- miniseriál o národní házené
- živé vstupy ze zápasů
- ohlasy po utkáních

Jan Markup
redaktor zpravodajství

Copyright 2019 [TJ Přeštice]