TOPlist

 

Pravidla NH

Napomínání, vylučování, nepřipuštění hráče ke hře

a) Jestliže hráč opakovaně nebo hrubě porušuje ustanovení pravidel, bude napomenut nebo ze hry vyloučen, případně nebude ke hře připuštěn. Při vyloučení hraje družstvo se sníženým počtem hráčů. Rozhodčí není povinen ani oprávněn přerušovat hru jen proto, aby umožnil vyloučenému hráči nástup do hry. Při napomínání používá rozhodčí žlutou kartou (dále jen "ŽK"), při vylučování a udělování osobního trestu červenou kartu (dále jen "ČK"). Pokud karty nemá, platí ústní projev. Při napomínání, vylučování hráče platí zásada, že každý další postih je vyšší než předcházející i v případě, že za přestupek náleží postih nižší (ŽK-ČK5-ČK10-ČKOT). Napomenutím nebo vyloučením hráče nepomíjí důvod k nařízení příslušného hodu, ani k provedení nebo zajištění jiných opatření.

b) Navrhne-li rozhodčí některého hráče k potrestání (při udělení osobního trestu, nebo nepřipuštění ke hře) je povinen oznámit tuto skutečnost kapitánovi družstva s uvedením důvodu. Průkaz SNH se neodebírá. Do zápisu uvede rozhodčí přesný popis přestupku, kterého se hráč dopustil.

c) Dopustí-li se hráč mimo hrací plochu (střídačky, šatny) takových přestupků, za které by byl na hrací ploše potrestán vyloučením, postupuje se dle ustanovení dalších dvou článků.

 

pro Vás připravuje:

- miniseriál o národní házené
- živé vstupy ze zápasů
- ohlasy po utkáních

Jan Markup
redaktor zpravodajství

Copyright 2019 [TJ Přeštice]