Memoriály oddílu

V této sekci si můžete prohlédnout turnaje, které náš oddíl každoročně pořádá na počest významným osobnostem našeho oddílu.


Memoriál Jaroslava Fořta

Pan Jaroslav Fořt se velkou měrou zasloužil o to, že se v Přešticích začala hrát házená. V letech 1945-1963 vykonával pan Jaroslav Fořt funkci předsedy oddílu české házené a současně zastával funkci jednatele v letech 1957-1972. Byl rovněž hlavním organizátorem a propagátorem sportovních her mládeže a na tyto turnaje v rámci školy dnes všichni házenkáři, kteří na to pamatují, vzpomínají v dobrém.

Pan Jaroslav Fořt pracoval rovněž v okresních, krajských i ústředních tělovýchovných orgánech a orgánech české házené. Pracoval taktéž dlouhá léta ve výboru TJ Přeštice a stal se čestným členem Tělovýchovné jednoty Přeštice. Za svoji dlouholetou, aktivní, činnost v tělovýchovném hnutí byl pan Jaroslav Fořt vyznamenán v roce 1975 I. stupněm a zlatou medailí „Za zásluhy a rozvoj československé tělovýchovy a sportu“. Čest jeho památce!

Memoriál je každoročně pořádán pro různé kategorie mládeže.


Memoriál Milana Brabence

Již od roku 1983 si házenkářským turnajem mužů připomínáme památku tragicky zesnulého, vynikajícího mladého přeštického házenkáře, v té době již trojnásobného reprezentanta družstva Čech, sportovce tělem i duší, ale především upřímného člověka a výborného kamaráda, Milana Brabence.

Jeho mladistvý optimismus, vůle něco dokázat a oddanost partě by mohla být mnohým současným mladým lidem velkým příkladem. Čest jeho památce!

Memoriál je každoročně pořádán pro družstva mužů.


Memoriál Ivana Moravce

V sobotu 27. března 1993 náhle zemřel bývalý dlouholetý předseda oddílu národní házené TJ Přeštice Ivan Moravec. Svému milovanému sportu věnoval veškerý svůj volný čas. V oddíle trénoval s úspěchem ženské složky. Byl trenérem druholigových žen v 70. letech a v roce 1982 se velikým dílem přičinil o historický úspěch města a oddílu národní házené, když s družstvem žen postoupil do první ligy. Byl rovněž vynikajícím rozhodčím 1. třídy a odpískal bezpočet utkání nejvyšších soutěží národní házené. Pracoval také ve Svazu národní házené Praha a byl členem výboru TJ Přeštice.

Za svoji příkladnou a obětavou práci byl několikrát vyznamenán různými oceněními. Celý svůj život tedy spojoval se svým oblíbeným sportem a v době, kdy byl aktivním hráčem, patřil k oporám útočných řad. Ještě v roce 1992 trénoval nejmladší žáky našeho oddílu a předával jim své bohaté zkušenosti. Jeho odchodem ztratil náš sport a náš oddíl jednoho z obětavých pracovníků. Čest jeho památce!

Memoriál je každoročně pořádán pro družstva žen.