Doplňkové hry

Autor: Karel Tušek

Asi není nutné zdůrazňovat význam a prospěšnost tzv. doplňkových her. Lze jimi vyplňovat prostor v přechodných obdobích roční činnosti družstva, popřípadě jimi chvilkově zpestřovat vzniklé, programově neočekávané časové prostory tréninkových jednotek. Navíc, pokud hra vyžaduje použití míče, dává možnost nenásilnou a téměř nevědomou formou zlepšovat jeho ovládání míče, herní přehled, předvídavost, kolektivnízo dpovědnost a další, pro národní házenou tak potřebné vlastnosti jednotlivců. Vhodně zvolená doplňková hra uvolní atmosféru tréninku a nenásilně převede stereotyp a případný dril tréninku do oblasti odreagování.

Následující hry jsou možné provozovat s malými obměnami většinou v obou prostředích. Jak vně na hřišti, tak v tělocvičně. Je dobré o svém kolektivu vědět, která z her je v něm oblíbená, popřípadě která trénink ozvláštní a uvede jej opět do aktivní podoby. Snažme se nedržet jen uvedeného, ale zkusme každý svojí „troškou do mlýna“ přispět k rozšíření tohoto herního výčtu. Za ten pocit, že v našem hnutí pomáháme nejen svým svěřencům, ale i ostatním trenérům a jejich družstvům, to přece stojí. Navíc, našemu sportu to jen a jen prospěje.

Vybíjená – klasika
2 kapitáni, 3 přehozy kapitán s hráči v poli a pak možno vybíjení s nabíjecí přihrávkou. Po vybití hráčů v poli (ti se hromadí za základní čarou) přechází do pole kapitán. První vybíjecí rána je možná bez nabití, ostatní vybíjecí rány po přehozu s hráči za čarou. Kapitán 3 životy, hráči v poli po jednom.

Vybíjená – všichni proti všem s úbytkem
Hraje se v omezeném prostoru, který se úbytkem hráčů stále zmenšuje. V závěrečném finálovém duelu z místa (pouze s nákrokem) střídavé prudké přihrávky ve výši pasu až hlavy na vzdálenost 6m. Hra končí nechycením soupeřova hodu.  

Vybíjená všichni proti všem – bez úbytku
Hráč po vybití dělá klik v prostoru vně, těsně u čáry vymezující herní území a ihned návrat zpět do hřiště. Hra na čas, bez vítěze, popřípadě je možné, aby si každý hráč počítal úspěšné vybití – kdo nejvíce je vítěz.

Vybíjená – probíhání prostorem
Jeden hráč družstva A vhodí, či jakýmkoliv způsobem se snaží umístit míč do prostoru mezi hráče družstva B. Sám pak tímto územím probíhá k dané metě na konci prostoru a ihned se vrací zpět. V průběhu  se snaží uhýbat míči směřujícímu na něj. Lze jej i chytit.   Vybíjející stojí v prostoru na místě. Nahrávají si do pozice lepšího vybití. Takto postupně probíhají  všichni z družstva A. Pak nastává výměna družstev. Běžících z jednoho kolektivu za stojné a vybíjející z druhého. Vybití znamená bod. Vítěz je družstvo, které má v součtu více bodů při vystřídání všech hráčů obou družstev.

Obíračka
dvě družstva, jedno si v pohybu (dle pravidel NH) na omezeném prostoru přihrává, druhé se snaží míč vypíchnout. Lze hrát na počet přihrávek (10 úspěšných – bod), nebo např. na časový úsek (minuta, aniž by soupeř míč odebral). Lze i s úkony např. po zpracování míče klepnutí, popř. nadhoz, nebo s míčem kolem těla apod.

Házená na síťky
v tělocvičně s koši opatřenými síťkami, venku na břevně branky zavěšený návlek. Pohyb s pravidly NH, hody přímé, bez oblouků a hodů ze spodu z pod koše směrem k síťce. Brankoviště v tomto případě neexistuje. Každý dotek míče síťky, návleku, byť jen malý – bod.

Přehazovaná
prostor volejbalového hřiště, přehoz míče přes volejbalovou síť ve vzdálenosti minimálně 2m od sítě. Chytání míče v celém prostoru. Po chycení lze přehodit míč rovnou, ale je možnost i do dvou přihrávek. Držení míče max. 1 sekunda. Je-li míč zachycen v prostoru blíže jak 2 m u sítě, je nutná přihrávka zpět spoluhráči do pole. Dopad míče na zem – bod, hraje se do domluveného počtu bodů.

Probíjená – tělocvična
úkol: od spoluhráče přihraným (nabitým) míčem, střelba do prostoru protější stěny. Plochu bráněného prostoru dle počtu hráčů určí trenér. Výška prostoru max. 2 metry, šíře dle uvážení ). Při dostatečném počtu hráčů lze hrát na celou zadní stěnu. Stabilní počet hráčů v družstvu je 6, každé družstvo je rozmístěno na jedné polovině hrací plochy. Nepřekračovat půlící čáru. Pohyb dle pravidel NH.

Bránění – bloky
nabíhání ze zadních pozic, lze chytat i nohama. Útočná činnost – probíjení (střelba) jakkoliv z poskoku, z výskoku, zadem, přehoz, o zem atd. do soupeřem bráněného prostoru – od boční stěny „gól“ neplatí. Hraje se do domluveného počtu úspěšných probití.

Přehozy půlící čáry
neznámý časový úsek (60s, popř. déle, určuje trenér). Každé družstvo na své polovině s polovinou míčů. Úkol: naházet, odbít, či jinak dostat do soupeřova prostoru co největší počet míčů. Počítá se ihned po závěrečném hvizdu. Vítězí to družstvo, které má po závěrečném hvizdu na svém území méně míčů. Každá úspěšná hra  –  bod.

Hry s medicimbalem (medicimbaly)
Posouvání medicinbalu hody po jednom. Dvě družstva, stojící proti sobě se snaží po jednom střídavými hody do medicimbalu tento posunout v trenérem určeném prostoru za vymezenou koncovou čáru. 
Posouvání medicinbalu hody naráz – trenérem vytýčený prostor s koncovými čarami, uprostřed, mezi oběma družstvy, vzdálený cca 6m. Na středové čáře medicinbal (popř. 2-3). Střelba v prostoru vymezeném čarami, všichni členové obou družstev naráz nebo podle získaných míčů. Možné hrát s jedním i s více medicinbaly. Hra končí v momentu přechodu medicimbalu (při více  – posledního) přes vytýčenou čáru.

Handbal na terče (medicinbaly)
Handbalová pravidla. Hra bez brankaře, bez přeběhů brankovištěm. Z každého družstva pouze jeden, před hrou určený hráč, smí po střelbě do svého brankoviště pro míč, pokud ten tam zůstane, nebo je-li od stěny, či jiné překážky odražen tak, že nelze pokračovat ve hře. Nesmí bránit střelbě. Rozehry (po faulu, doteku nohy, prorážení) provádět na pískání, bez dodržování vzdálenosti 4 metrů od míče. Střílet na medicinbal lze odkudkoliv před brankovištěm, i z nulových úhlů, bez proskoků. Úspěšný zásah do medicimbalu – bod. Hra na předem určený počet bodů.

Handbal na stojné tyče branky (bez břevna)
Naprosto stejná pravidla jako při předchozí hře s tím rozdílem, že cíl je zasažení jedné,  trenérem určené stojné tyče branky. Pokud není k dispozici branka, zasažení jakéhokoliv, trenérem určeného cíle (čára na zdi, pověšený návlek, určený prostor na protější stěně, švihadlo, drobná cvičební pomůcka). 

Bránění prostoru

žíněnky (lépe 2 zvýšené žíněnky vedle sebe, nebo např. prázdný prostor vytyčený metami.). Každou stranu žíněnek brání jeden obránce, proti kterému nabíhá 1 útočník. Ti s míčem mezi sebou spolupracují přihrávkou, klikou.  Úkolem je propadnout s míčem na žíněnky, či dostat se s míčem do prázdného prostoru mezi bránící hráče.  Obránci se snaží rovněž vzájemnou spoluprací propadu zabránit, nepustit útočícího s míčem mezi mety, popřípadě získat míč. Možno hrát na body za časový úsek, nebo do určeného počtu bodů.

Bránění prostoru švédská bedna, kolem které v reakci na míč obíhá zejména brankář (lze i hráč obrany). 6 metrů od bedny proti každé straně bedny stojí jeden střelec. Tedy 4 hráči si každý ze svého místa ve stoje přihrávají až vznikne pozice pro zásah do švédské bedny. Brankář, popř. hráč obrany se naopak snaží chytáním, vyrážením švédskou bednu od zásahu ubránit. Hodnocení stejné jako u předchozí hry.

Hod na powerbal
Jedno družstvo střídavě po jednom vyhazuje velký nafukovací míč do výšky obloukem ke spoluhráči. Druhé družstvo se po jednom snaží míčem powerbal ve vzduchu trefit. Možno powerbal též posouvat kutálením po zemi, úderem o zem apod. mezi dvěma spoluhráčina vzdálenost cca 6m.. Hod míčem na powerbal provádí postupně každý člen proti družstva. Po vystřídání všech výměna mezi házejícími a členy družstva, které ovládá powerbal. Zásah – bod, hra na domluvený počet zásahů.

Piškvorky
čtverec 3×3 terčíky. Hráči dvou družstev stojí proti sobě v zástupech cca 6 – 10 metrů od čtverce. Po jednom střídavě vybíhají (vždy po návratu předchozího) a postupně pokládají, později přemisťují, každý jeden svůj návlek na terče. Snaží se tak o vytvoření přímky. Možno hrát i s počtem 5×5, ale vytvářet přímky jakýmkoli směrem pouze ve třech.

Běhostřih
dvě družstva proti sobě, každé za protilehlou brankovou čarou. Na pokyn trenéra vybíhají proti sobě první ze zástupů. V místě potkání se zastavují a probíhá „střihnutí“: kámen x nůžky x papír. Vítěz pokračuje v běhu vpřed, poražený odstupuje stranou a současně vybíhá z koncové čáry další spoluhráč poraženého. V místě potkání se opět „stříhá“ a vše se opakuje. Poražený odstupuje, proti pokračujícímu vybíhá další z brankové čáry. Vítězí to družstvo, jehož člen se dostane za brankoou čáru soupeře.

Sbírání terčíků
ve více (tří až čtyř členných) družstvech. Pohyb prvních driblinkem do 10 metrů vzdáleného, ohraničeného prostoru mezi cca 20 – 30 čísly popořadě popsané terčíky. Kdo za stálého driblování najde terčík s postupným číslem hlásí „mám“ a všichni se vrací zpět na základní čáru. Následně po předání míčů vybíhají s driblinkem další, na řadě jsoucí členové družstev. Lze hrát i bez míčů, předání probíhá dotekem. Vítězí družstvo s největším počtem nasbíraných terčíků.

Na jelena
velký kruh, jeden uprostřed, který se po přihrávkách přes kruh vybíjí. Projde-li míč ven z kruhu, oba obvodoví hráči mezery, kudy míč prošel dělají 1-3 kliky a zaujímají v kruhu opět své místo. Kdo středového hráče vybije, stává se sám jelenem. Pokud středový hráč míč, letící na něho chytí, prodlužuje se mu pobyt uprostřed kruhu o jeden život.

Ragby
2 družstva v pohybu proti sobě, kliky, uvolňování, přihrávky pouze dozadu. Míč možno nésti pouze 2 vteřiny. Neklepe, ani nenadhazuje se. Bod získává to družstvo, které položí míč na, či za koncovou čáru soupeře. Hru lze podržením přerušovat, rozehrávající na písknutí přihrává míč dle pravidel NH opět jen směrem dozadu, do pohybu, svému spoluhráči. Každý začátek hry se provádí ze středu, výhozem zpět.

Hody  do branky z určených míst
rozložených nepravidelně na polovině hřiště. Hody provádí všichni hráči, postupně, za sebou na cíl, popř. do branky.Trefí-li se cíl (branka), provádí úspěšný soutěžící následující hod z následující mety. Vítěz je ten, kdo nejrychleji úspěšně projde všechny mety.

H-golf
po celé ploše se rozmístí cca 10 met (terčíky vytýčených míst, obručí) s pořadovými čísly (posloupně, popř. přeházeně). Obloukovými hody se prostor v metě postupně jednotlivými hráči trefuje. Pokud úspěšně, hází se z dané mety na další, která je v pořadí. Vítěz je ten, který nejrychleji projde úspěšně všemi metami. Pro úsporu času lze hrát ve dvojici, kdy jeden postupně dle pořadí hází do met a druhý jemu míč vrací, popřípadě radí pro úspěch příštího hodu.

H-basebool
Dle vyspělosti soutěžících v prostoru před výhozovou základní (brankovou) čarou rozmístit v podobě trojúhelníka (vzdálenost bodů od sebe cca 10 metrů) 3 mety (terčíky). Cca 2 metry před základní čarou se nachází kruh o průměru 1m (obruč, terčíky), kde trvale chytá míče 1 hráč A družstva. Jeho spoluhráči jsou rozmístěni v prostoru celého hřiště  (nebránit probíhání mezi metami) a mají za úkol ze základní čáry B hráčem vyhozený míč přihrávkami co nejrychleji dopravit spoluhráči v kruhu. Vyhazující z B družstva se ihned po svém výhozu snaží oběhnout co nejvíce met, než soupeř přihrávkami dopraví vhozený míč do kruhu (konec jedné směny). Míč se odhodí do autu a následuje další soupeřův výhoz). Vidí-li kolem met běžící, že nestihne oběhnout všechny mety, počká na stávající metě do doby až vhodí další spoluhráč do hry svůj míč a pak přeběh dokončí. Pokud někdo z chytajících chytí vhozený míč rovnou ze vzduchu, je soupeř tzv. vyautovaný a vrací se bez oběhu met zpět na základnu. Takže hráč jednoho družstva hodí míč do prostoru mezi soupeře tak, aby dopadl na zem (nebylo jej možno chytit ze vzduchu) a vyrazí kolem met. Pokud to stihne, než se dostane míč přihrávkami do kruhu, získává bod. Vidí-li, že oběh nestačí, zastaví se na nejbližší metě a pokračuje až zase bude míč v pohybu. Následuje tedy další výhoz a běh na mety. Někdy budou obsazeny dvě i případně všechny 3 mety. Dostane-li přihrávající družstvo z pole míč spoluhráči do kruhu dříve, než běžící hráč dosáhne mety, je vyautován a vrací se zpět na základnu. Hráči jednoho družstva se postupně ve výhozech střídají hned po přihrávce soupeřů do kruhu, nebo po vyautování. Hraje se na počet úspěšných oběhů (bodů) za určitý časový úsek (cca 5 minut). Následuje výměna družstev na postech: družstvo, které má na starost obsazení prostoru a 1 hráče v kruhu, oproti družstvu s výhozy a oběhy met.