Dvojice

Dvojice na místě

Vzdálenost mezi hráči cca 4 – 6m dle vyspělosti, 1 – 2 míče dle uvážení trenéra

 • Přihrávky horem střídavě pravou a levou rukou, později s otočením těla kolem osy, rovněž střídavě vpravo, vlevo, přihrávky o zem jako v předchozím případě
 • Přihrávky zadem spodem opakovaně aktivnější rukou – bokem k sobě
 • Přihrávky zadem spodem s přetáčením – bokem k sobě střídavě pravá a levá ruka
 • Přihrávky v upažení s přetáčením – bokem k sobě střídavě pravá a levá ruka
 • Přihrávky zadem o zem postoj s nákrokem (aktivní ruka – opačná noha)
 • Dvojice proti sobě, každý míč. První jej nadhazuje, rychle odbíjí přihrávku od spoluhráče a svůj míč chytá. Pak spoluhráč míč vyhodí, odbije přihrávku od prvního a svůj míč chytá. Jednodušší je místo nadhozu úder o zem. 

Dvojice v pohybu

 • Dvojice hráčů si proti sobě jedním míčem a současně se k sobě přibližují a vzdalují
 • Jeden z dvojice spoluhráči stále přihrává – v náběhu, oběhu spoluhráče i v couvání na své místo míč. Po doběhu vyráží s přihrávkou a se stejnými úkony spoluhráč.
Video č. 1
 • První z hráčů v poskoku vpřed přihrává do pohybu vpřed spoluhráči a odcouvává vzad, aby v momentě nápřahu spoluhráče opět vyrazil vpřed a zpracovával přihrávku v náběhu. Totéž provádí ve střídavém náběhu s přihrávkou a couvávání spoluhráč 
Video č. 2
 • Dvojice každý s míčem v uvedeném postavení. Současně hází míč před sebe a úskokem stranou zpracovávají míč od spoluhráče. V daný směr jej opět odehrávají a vrací se zpět do původního postavení. Takto provádět opakovaně.
Video č. 3
 • Vzájemná přihrávka, oba nadhoz, oba přeběh naproti, oba chycení míče spoluhráče. Opakovat.
 • Postavení bokem k sobě, 2 míče. Oba stejný nadhoz, č. 2 chytá míč č. 1 a č. 1 záběhem chytá míč č. 2. Lze provádět do počtu až šesti hráčů a šesti míčů.