Jednotlivec

 • Rotace míče kolem těla, předávání z ruky do ruky před tělem a za tělem v úrovni pasu
 • Rotace míče kolem těla, předávání z ruky do ruky před tělem a za tělem v úrovni pasu intervalově (např po třech otočkách vpravo a třech vlevo)
 • Totéž v kombinaci s nadhozem a chycením před tělem, v kombinaci s nadhozem a chycením za tělem, možno kombinovat s poklepem o zem
 • Nadhoz před tělem a chycení míče do obou rukou za zády, nadhoz za zády a chycení míče před tělem
 • Opakovaná osmička s míčem v předklonu s rozkročenýma nohama
 • Nízký nadhoz míče v rozkročených nohách
  • střídavé chytání oběma rukama současně vpřed a vzad nohou
  • střídavé chytání míče na jednu ruku vpřed a druhou vzad nohou
 • Upažení, míč na dlani, či v prstech jedné ruky – dvojkmit – předat si míč před tělem do druhé ruky a opět dvojkmit – provádět střídavě
 • Čelní nápřah s míčem pravou rukou (případně i s nákrokem levé nohy) – předání do levé a čelní nápřah s míčem levou rukou (případně s nákrokem pravé nohy) – provádět střídavě
 • Nácvik kličky (finty) na pravou i levou stranu
 • Nácvik u odrazové stěny, popř. osítěné kovové vratky (vzdálenost hráče dle vyspělosti).
  • Nacvičovat přihrávky jednoruč (pravá, levá), popř. obouruč s otáčením těla kolem své osy, střídavě vpravo a vlevo, do výskoku, zadem, s čelními náběhy spoluhráčů ve dvojici, v zástupu …

Většinu těchto míčových nácviků lze individuálně provádět i v pohybu (mírný klus, poskoky), ve dvojici jedním i dvěma míči na místě na vzdálenost 4 – 6 m, popřípadě ve dvojici v pohybu.