Trojice

  • Trojice vzdálenost dle vyspělosti, 1-2  míče, přihrávky 1-2-3-1…
  • Na obou krajích míč a střídavé náběhy středního pro přihrávku.
Video č. 1
  • Hráč č. 1 přihrávka na střed a běh na střed. Č. 2 přihrávka po směru na č. 3 a odběh opačným směrem na dřívější post č. 1. Č. 3 přihrávka na střed a běh na střed. Č. 1 přihrávka po směru na č. 2 a běh opačným směrem na dřívější post č. 3. Zjednodušeně: kraje za míčem na střed, střed míč po směru, ale odběh opačným směrem. Totéž lze realizovat i při pohybu všech tří hráčů v jedné úrovni vpřed.
Video č. 2
  • Kombinace přihrávek a pokládání míče. Hráč č. 1 vybíhá proti č. 3, v polovině vzdálenosti míč pokládá a pokračuje za č. 3. Ten v momentě položení míče ze svého stanoviště vybíhá, míč sbírá, přihrává č. 2 a běží za č. 2. Ten vybíhá, uprostřed míč pokládá a pokračuje naproti atd.
Video č. 3
  • Přihrávky trojice ve čtverci s doplňováním čtvrtého postu. Pohyb hráčů jedním směrem, přihrávky směrem opačným.
Video č. 4