Vícečetné útvary

 • Postavení ve dvou řadách, přihrávky mezi hráči klikatým směrem 1-x míči.
  • poslední přihrává horním obloukem stabilnímu středovému hráči a ten jej uvádí zpět dohry
  • poslední s míčem přebíhá zpět na výchozí metu a uvádí jej zpět do hry
  • hráči postupně po odehrání míče přebíhají za zády ostatních vpřed na volná stanoviště a tím se celý obrazec posouvá kupředu
  • hráči po odehrání míče přebíhají na protější stanoviště, koncový hráč s míčem se vrací na počátek obrazce a pokračuje v pohybu za přihrávkou
Video č. 1

Klímův čtverec

Postavení ve čtverci dle nákresu, 2 míče v krajních bodech úhlopříček, současné

přihrávky po obvodu čtverce, po přihrávce ihned přeběh na protější stanoviště. Možno   odehrávat čelně do středu (přihrávky stranou), či zády ke středu (přihrávky z výkroku)

Video č. 2
 • Přihrávky v kruhu
  • Hráči po obvodu kruhu, počet neomezený, 1-3 hráči uprostřed. 1-3 míče jsou rozmístěny mezi hráči ve stejných výsečích po obvodě. Hráč s míčem přihrává středovému a běží na jeho místo. Ten přihrává následnému hráči na obvod a rovněž běží na jeho místo a tak to pokračuje u všech. Zjednodušeně – kam míč přihráváš, tam běž. Lze praktikovat podle počtu hráčů více míči současně.
Video č. 3
 • Kříž
 • Čtyři hráči vytvoří čtverec, za každého z nich se postaví do zástupu stejný počet ostatních. Míč putuje po obvodu čtverce a pohyb hráčů po odhození je variabilní:
  • hráči se po odehrání řadí na konec svého zástupu a posouvají se vpřed
  • hráči se po odehrání řadí na konec vedlejšího zástupu
  • hráči odehrají, obíhají celý obrazec a řadí se na trenérem určené místo
  • vše lze provádět i s dvěma míči
Video č. 4
 • Zástupy
 • 2 zástupy cca 6 m před brankovištěm na 4 – 6 m od sebe, postupné kolmé náběhy na brankoviště s opakovanými přihrávkami na nabíhající hráče následného zástupu. Odběh po přihrávce:
  • odcouvat vně zpět na konec svého zástupu
  • odcouvat mezi zástupy na konec druhého zástupu                                      
  • proběhnout vnitřkem brankoviště na konec druhého zástupu
 • Po náběhové přihrávce se posunout obranným postojem před následný náběh z druhého   zástupu a ihned po vystínování obranného postoje záběh na konec protizástupu.  
Video č. 5
Video č. 6
 • Náběhy na brankoviště (nácvik pro systémovou činnost), 5 a více hráčů
 • Hráči 1-3 jsou dle nákresu si v postupných nábězích před brankovištěm, 4,5 stojí ve svých postaveních uvnitř na krajích brankoviště. Míč rotuje postupně od hráče č. 1 přihrávkami až k hráči č. 5 a ten vrací do náběhu zpět hráči č. 1, který opět rozbíhá další a další kola. Lze praktikovat s 1-2 míči současně. Pro názornost lze zapojit též 2-3 hráče obrany. Pokud je v náběhových postech pouze po jednom hráči, je zapotřebí, aby na pozici hráče č. 1 byli hráči dva (to pro konečnou přihrávku na konci rotace) 
  • náběhoví hráči 1-3 se mohou vracet zpět do svého výchozího postavení
  • každý hráč se po přihrávce posune o jeden následující post vpravo
  • lze provádět i s větším počtem hráčů na každém postu stejným systémem jedním i dvěma míči zároveň (je nutno přihrávky časově sladit)
Video č. 7
 • Náběhy na brankoviště, 4 hráči
  • Postavení hráčů dle nákresu – po jednom v úhlech, na středu před brankovištěm dva. Míč na středu. Středový hráč č. 2 s míčem nabíhá, přihrává vpravo a běží do úhlu za hráče č. 3. Mezi tím hráč č. 3 v náběhu míč zpracovává, přihrává do běhu středovému hráči č. 4 a běží na střed. Hráč č. 4 míč zpracovává, přihrává vlevo do běhu na kraj hráči č. 1 a běží na jeho místo. Hráč č. 1 přihrává v náběhu na brankoviště míč na střed do běhu hráči č. 3 a běží za   něj na střed. Takto je celá fáze náběhů ukončena a lze v ní pokračovat zase od začátku.
Video č. 8