HK Hlinsko — Sokol Tymákov

HK Hlinsko — TJ Přeštice „A“

HK Hlinsko — TJ Sokol Vracov

HK Hlinsko — TJ Sokol Ejpovice

HK Hlinsko — Sokol Blovice

HK Hlinsko — TJ Sokol Bakov nad Jizerou

HK Hlinsko — Sokol Dobruška

HK Hlinsko — Sokol Tymákov