Informace z jednání VV SNH ze dne 4. května 2020

V pondělí 4. května 2020 pokračovala třetí telekonference Výkonného výboru SNH rozšířená o zástupce Oblastních soutěžních komisí.

Kompletní informace zde.